Αιμοδοσία

Στις 5-10-11 θα πραγματοποιειθεί στο σχολείο αιμοδοσία με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων με σκοπό τη δημιουργία τράπεζας αίματος. Την ίδια ημέρα θα συγκεντρωθούν παιχνίδια και βιβλία τα οποία θα δωριστούν από τους μαθητές στο Χαμόγελο του Παιδιού.